khaly chàm

 

 

ta ngửi được mùi hư vô

đă đi, phải đi biệt tăm
sao đứng cầu khẩn dao đâm thấu hồn
nhắm hai mắt ngất ngư hôn
môi con dơi máu đỏ ngồn ngộn mê

đă đi, nhớ ngậm câu thề
chênh chao đất dựng tư bề khói sương
đàn bà nhánh cỏ trầm hương
nhú ra phiếm ái uống đường mật chơi

đă đi, đừng hỏi đất trời
sợ chi sắc tướng ma hời mà run
em cười khải thị bao dung
ta nghiêng cốc rượu bập bùng cơn điên

đă đi, vấp ngă triền miên
kiễng chân ngóng mặt trời thiêng phương nào
nhễu cho ta giọt hồng đào
cảm ơn nắng quái đẫm vào môi khô

đă đi, sao thấy mơ hồ
lửa reo nhấp nháy bên mồ t́nh xanh
th́ ra, em biết đành hanh
xô ta ngă sấp bên gềnh cuộc chơi!

bglnđêm 7/2019

 

 

trang khaly chàm

art2all.net