khaly chm

 

 

t m   t h ấ y   b ả n   n g

 

 

 

tận cng hiện hữu tm ta

bao năm cầm cố tiu pha đời mnh

sang sng ai độ bng hnh

nhn xem biến dịch theo bnh minh tri

no ai hiểu được tiếng cười

mưa cuồng nắng qui đất trời ngả nghing

ta trong sợ hi xch xiềng

cht thương xt mượn vay miền ph hư

i tnh lửa tuyệt thin thư

với trăm năm trắng ngn từ thủy chung

 

 

 

trang khaly chm

art2all.net