khaly chm

 

trch bản thảo: su-tm tặng bạn b (2)

dạ thưa:
trứng rụng phi tnh
hoi thai nhiễm sắc
ngậm thinh m buồn
mở hai con mắt
cội nguồn?
m tương lai
khc
dại cuồng ti ơi!

khun đm
mở toạc
em cười
ướp hương tiếc nhớ
hin trời gi đưa
rng mnh
ảo mặt
kinh xưa
em thi nhật tụng
ti vừa tn hơi

dạ thưa:
hnh mộng mị rơi
cu thơ m sảng
trối lời chết non
ti m gi đứng
quay trn
đm bưng mặt khc
hao mn đời chưa

tnh đin
dại với xanh xưa
bội thương dĩ vng
đ vừa lng nhau
ngực em
hương tỏa ngọt ngo
trong ti ngờ vực
niềm đau ngt trời!
 

khaly chm

 

 

trang khaly chm

art2all.net