khaly chm

 

trch bản thảo: su-tm tặng bạn b (3)

lưỡi cn
mọc nhnh chim bao
ma trăng l dại
loang mu ti sinh
gng cm
gy quặp cu kinh
sng m xc dạt
pha bnh minh chưa?

sững nhn
hồn va trong mưa
lạnh thn co rm
gi đưa lin hồi
từng đm
rượu nhạt
tm mi
đỉnh đầu sấm nện
nước tri mặt người
 

khaly chm

 

 

trang khaly chm

art2all.net