khaly chm

 

trch bản thảo: su-tm tặng bạn b (4)

5.
bao năm
ti tạo nụ cười
phục sinh
ảo tưởng
hồng tươi tắn ngy
nại h mấy nhịp
lung lay
chơn linh
đ vỗ cnh bay
phương no (?)

6.
ci người
lạy tạ ơn nhau
mang mang
tuyệt địa
vẫy cho tri m
cuộc chơi
ci tr thăng trầm
tn tro niệm khc
thơ nằm nhn trăng

7.
thơ cuồng
đ chạm tiền căn
như con ch thở
thi hằn học chưa
man di
say mu
sao vừa?
ci thn luồn lch
dạ thưa:
tội tnh
 

khaly chm

 

 

trang khaly chm

art2all.net