khaly chm

 

 

 

 

vi giy đi ra ngoi cuộc sống

trong sắc giới m loạn
điều duy nhất phải tự hnh quyết bản ng chnh mnh
sự co giật ảo cũng tot ra mi xc chết
hiện thể rỗng v hồn từ nh sng bước ra
miệng cười nhăn nhở với thằng người lun trợn ngược mắt
nhn thi ca kiu hnh
cng dắt du nhau đi qua ma địa ngục
 

 

 

 

 

 

 

trang khaly chm

art2all.net