khaly chàm

 

v a n g   v à   c h ạ m

.tặng anh Từ Hoài Tấn

 

   

 

ta dọn thơ đổi lấy rượu giang hồ

bạn bè say ngủ vùi theo màu nắng

giá có được trong tay ṿng lục lạc

tiếng khua vang chạm vỡ bốn phương trời

 

cười hiền lành, Phật hỏi ai đang chơi

sao lại dám phất cờ rồi nói phướng?

xin thưa ngài: ta là con gà trống

hóa kiếp làm người cao hứng gáy thơ

 

chữ nghĩa cuồng tâm khuấy động bến bờ

ngộ hay mê đến bao giờ tỉnh giấc

nếu đá cuội trong nắm tay hóa ngọc

ta an nhiên mài dũa để siêu phàm

 

đường nào về lửa chạy theo dung nham

đem thơ trả nhập vào hồn dế chó

nào ai hiểu âm buồn từ cánh gió

hồn ta run giữa ma trận đen ng̣m

 

ngày đảo điên ŕnh trộm mơ chùa thiêng

ngồi giữa chợ gơ nhịp t́m ngạ quỷ

nh́n bồ tát choàng áo vàng mỹ nữ

thơ một ḍng huyết lạnh chảy về đâu?

 

 

 

trang khaly chàm

 

art2all.net