khaly chàm

 


viết tặng ngày cuối năm

1. thuộc về quá khứ
giũ áo bụi của những ngày tháng cũ
nhiễu nhương hề. sầu rụng nhẹ như không
ngất ngưởng ta một đời như gió hú
hồn lửng lơ theo khói nhập vô cùng

ngày thống khổ. khát t́nh bên vực tối
nhục thể cuồng lời ngọt nhọn như dao
tim loạn nhịp tràn khuya thoi thóp thở
em thuở nào… trầm mộng đắng ḷng nhau

2. với hiện tại
cát bụi khóc h́nh người ta rỗng trắng
xin quy hàng ẩn nghiệp măi thanh tân
chợt rơi xuống chạm nụ cười sâu thẳm
rực cháy em. ta chết chỉ một lần!

t́nh nồng nhiệt. bổng. trầm hay chỏi ngược
tinh trùng thơm cơi lặng biến thiên rồi
lửa trần trụi t́m môi hồng trú ngụ
tuyệt nhiên nào d́u dục tính lên ngôi

.những ngày cuối năm 2016

 

 

 

trang khaly chàm

art2all.net