trang  laiquangnam

 

 

Giải mă di sản tiền nhân

 

Mít đặc, một từ thuần Việt kỳ ảo

Sao biết cá vui ?

Bước đầu dịch kinh Phật của người Trung quốc

Hưu Hướng Như Lai ( Thiền sư Quảng Nghiêm)

 

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần I)

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần II)

Không lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IIIA)

Không lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IIIB)

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IV, Đoạn I)

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IV, Đoạn II)

 

Kẻ đốt đền

Chiếc hộp Pandora

 

Tại sao gọi họ là người Tàu ?

Tâm t́nh nhân "Ngày của Cha"

Bài cḥi, Bài Tới - Phần I: Tổng quan

Bài cḥi, Bài Tới - Phần II: Nguồn gốc bộ Bài Tới

Đùa cùng chữ nghĩa qua ḍng lục bát Luân Hoán

 

~~oOo~~

 

 

laiquangnam giới thiệu thơ văn Cao Bá Quát

Cao Bá Quát - Bạc văn túy quy

(Cao Bá Quát, kẻ sĩ, người con xuất sắc của Kinh Bắc qua một bài thơ say)

Cao Bá Quát - Đạo phùng ngă phu

Cao Bá Quát - Để gia

Cao Bá Quát - Hiểu Quá Hương Giang

Cao Bá Quát - Hương Giang Tạp Vịnh Thập Tứ Thủ ( Kỳ Tứ)

Cao Bá Quát - Quá dục Thúy Sơn

Cao Bá Quát - Tải mai

Cao Bá Quát - Thanh tŕ phiếm chu nam hạ

Cao Bá Quát - Tiểu chước

Cao Bá Quát - Xuân nhật tuyệt cú thập thủ

 

~~oOo~~

 

Đặng Dung - Cảm hoài, Phần I

Đặng Dung - Cảm hoài, Phần II, đoạn I

Đặng Dung - Cảm hoài, Phần II, đoạn II

Ḥn Vọng Phu

Luận anh hùng I

Luận anh Hùng II

 

~~oOo~~

 

Cây đại thụ Toan Ánh

 

~~oOo~~

 

Dịch đưa câu thơ Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn thị Điểm

 

~~oOo~~

 

 

 

~~oOo~~

 

Kỷ niệm 100 năm ngày mất của cụ Nguyễn Khuyến:

giới thiệu: Vũ phu đôi

Nguyễn Khuyến - Vũ phu đôi

 

~~oOo~~

 

Dẫu ĺa ngó ư c̣n vương tơ ḷng

Đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu

Nguyễn Du - Điệu Khuyển

Nguyễn Du - Độ hoài hữu cảm Hoài Âm hầu tác

Nguyễn Du - Đối tửu

Nguyễn Du - Long Thành Cầm Giả Ca, giới thiệu

Nguyễn Du - Long Thành Cầm Giả Ca, Phần I: Hiệu khảo

Nguyễn Du - Long Thành Cầm Giả Ca, Phần II: Các bản dịch

Nguyễn Du - Phản chiêu hồn

Nguyễn Du - Sở kiến hành #1

Nguyễn Du - Sở kiến hành #2

Nguyễn Du - Thái B́nh Mại Ca Giả #1

Nguyễn Du - Thái B́nh Mại Ca Giả #2

Nguyễn Du - Thu nhật kư hứng

Nguyễn Du - Tống Nhân

Lư Thương Ẩn - Cẩm sắt qua tay Nguyễn Du

Lư Thương Ẩn, TQ và Nguyễn Du, Việt Nam qua bài Cẩm Sắt

Thơ Đường và Nguyễn Du: Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo

 

~~oOo~~

 

Lư Thường Kiệt - Nam Quốc Sơn Hà

 

~~oOo~~

 

 

Bạch Cư Dị - Cảm kính

Bạch Cư Dị - Chu Trung độc nguyên cửu thi

Bạch Cư Dị : Đông dạ văn trùng

Bạch Cư Dị - Kư vi chi

Bạch Cư Dị - Hữu nhân dạ phỏng

Bạch Cư Dị - Lạc đệ

Bạch Cư Dị - Trường hận ca

Bạch Cư Dị - Trường Hận Ca, nguyên tác

Bạch Cư Dị - Trường tương tư

 

~~oOo~~

 

Đỗ Phủ - Nguyệt dạ

Đỗ Phủ - Mao ốc vị thu phong sở phá ca

Đỗ Phủ - Thạch Hào lại

 

~~oOo~~

 

Đới Thúc Luân - Trừ dạ túc Thạch Kiều Quán

 

~~oOo~~

 

Giả Đảo - Độ Cang Tàng

Giả Đảo - Tuyệt cú

Thơ Đường và Nguyễn Du : Tầm ẩn giả bất ngộ

 

~~oOo~~

 

Hạ Tri Chương - Hồi hương ngẫu thư

 

~~oOo~~

 

Liễu Tông Nguyên - Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn kư ...

Liễu Tông Nguyên - Giang tuyết

 

~~oOo~~

 

Lô Đồng - Sở hữu tư

 

~~oOo~~

 

Lư Bạch - Thanh b́nh điệu

Lư Bạch - Thu tịch lữ hoài

Lư Bạch - Tương tiến tửu

Lư Bạch - Ức Đông Sơn

Lư Bạch - Xuân nhật túy khởi ngôn chí

 

~~oOo~~

 

Lư Thương Ẩn - Cẩm sắt qua tay Nguyễn Du

 

~~oOo~~

 

Mạnh Giao - Cổ Oán Biệt

 

~~oOo~~

 

Nguyên Chẩn - Khiển bi hoài

 

~~oOo~~

 

Sầm Tham - Phùng nhập kinh sứ

 

~~oOo~~

 

Thôi Hiệu - Hoàng Hạc Lâu

 

~~oOo~~

 

Thôi Hộ - Đề Đô Thành Nam Trang

 

~~oOo~~

 

Thôi Huệ Đồng - Yến Đông Thành trang

 

~~oOo~~

 

Tiết Tắc - Thu triêu lăm kính

 

~~oOo~~

 

Trương Nhược Hư - Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

 

~~oOo~~

 

Tư Không Thự - Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt

 

~~oOo~~

 

Vương Duy - Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Vương Duy - Hí đề bàn thạch

Vương Duy - Tạp thi

Vương Duy - Tống xuân từ

Vương Duy - Tức Phu nhân

 

~~oOo~~

 

 

 

 

www.art2all.net