trang  laiquangnam

 

 

Bài chòi, cổ bài di sản nhân loại, bài thứ ba

Bài chòi, cổ bài di sản nhân loại, bài thứ hai

Bài chòi, cổ bài di sản nhân loại, bài thứ nhất

Bài chòi và thơ Đường

Giải mă di sản tiền nhân

 

Bài Tới

Phần 1 : Tổng quan

Phần 2A: Nguồn gốc - Cội nguồn sáng tạo

 

Mít đặc, một từ thuần Việt kỳ ảo

Sao biết cá vui ?

Bước đầu dịch kinh Phật của người Trung quốc

Hưu Hướng Như Lai ( Thiền sư Quảng Nghiêm)

 

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần I)

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần II)

Không lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IIIA)

Không lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IIIB)

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IV, Đoạn I)

Không Lộ Thiền Sư : Ngôn Hoài ( Phần IV, Đoạn II)

 

Kẻ đốt đền

Chiếc hộp Pandora

 

Tại sao gọi họ là người Tàu ?

Tâm t́nh nhân "Ngày của Cha"

Đùa cùng chữ nghĩa qua ḍng lục bát Luân Hoán

 

~~oOo~~

 

 

laiquangnam giới thiệu thơ văn Cao Bá Quát

Cao Bá Quát - Bạc văn túy quy

(Cao Bá Quát, kẻ sĩ, người con xuất sắc của Kinh Bắc qua một bài thơ say)

Cao Bá Quát - Đạo phùng ngă phu

Cao Bá Quát - Để gia

Cao Bá Quát - Hiểu Quá Hương Giang

Cao Bá Quát - Hương Giang Tạp Vịnh Thập Tứ Thủ ( Kỳ Tứ)

Cao Bá Quát - Quá dục Thúy Sơn

Cao Bá Quát - Tải mai

Cao Bá Quát - Thanh tŕ phiếm chu nam hạ

Cao Bá Quát - Tiểu chước

Cao Bá Quát - Xuân nhật tuyệt cú thập thủ

 

~~oOo~~

 

Đặng Dung - Cảm hoài, Phần I

Đặng Dung - Cảm hoài, Phần II, đoạn I

Đặng Dung - Cảm hoài, Phần II, đoạn II

Ḥn Vọng Phu

Luận anh hùng I

Luận anh Hùng II

 

~~oOo~~

 

Cây đại thụ Toan Ánh

 

~~oOo~~

 

Dịch đưa câu thơ Chinh Phụ Ngâm của bà Đoàn thị Điểm

 

~~oOo~~

 

 

 

~~oOo~~

 

Kỷ niệm 100 năm ngày mất của cụ Nguyễn Khuyến:

giới thiệu: Vũ phu đôi

Nguyễn Khuyến - Vũ phu đôi

 

~~oOo~~

 

Dẫu ĺa ngó ư c̣n vương tơ ḷng

Đêm đêm hàn thực, ngày ngày nguyên tiêu

Nguyễn Du - Điệu Khuyển

Nguyễn Du - Độ hoài hữu cảm Hoài Âm hầu tác

Nguyễn Du - Đối tửu

Nguyễn Du - Long Thành Cầm Giả Ca, giới thiệu

Nguyễn Du - Long Thành Cầm Giả Ca, Phần I: Hiệu khảo

Nguyễn Du - Long Thành Cầm Giả Ca, Phần II: Các bản dịch

Nguyễn Du - Phản chiêu hồn

Nguyễn Du - Sở kiến hành #1

Nguyễn Du - Sở kiến hành #2

Nguyễn Du - Thái B́nh Mại Ca Giả #1

Nguyễn Du - Thái B́nh Mại Ca Giả #2

Nguyễn Du - Thu nhật kư hứng

Nguyễn Du - Tống Nhân

Lư Thương Ẩn - Cẩm sắt qua tay Nguyễn Du

Lư Thương Ẩn, TQ và Nguyễn Du, Việt Nam qua bài Cẩm Sắt

Thơ Đường và Nguyễn Du: Tầm ẩn giả bất ngộ - Giả Đảo

 

~~oOo~~

 

Lư Thường Kiệt - Nam Quốc Sơn Hà

 

~~oOo~~

 

 

Bạch Cư Dị - Cảm kính

Bạch Cư Dị - Chu Trung độc nguyên cửu thi

Bạch Cư Dị : Đông dạ văn trùng

Bạch Cư Dị - Kư vi chi

Bạch Cư Dị - Hữu nhân dạ phỏng

Bạch Cư Dị - Lạc đệ

Bạch Cư Dị - Trường hận ca

Bạch Cư Dị - Trường Hận Ca, nguyên tác

Bạch Cư Dị - Trường tương tư

 

~~oOo~~

 

Đỗ Phủ - Nguyệt dạ

Đỗ Phủ - Mao ốc vị thu phong sở phá ca

Đỗ Phủ - Thạch Hào lại

 

~~oOo~~

 

Đới Thúc Luân - Trừ dạ túc Thạch Kiều Quán

 

~~oOo~~

 

Giả Đảo - Độ Cang Tàng

Giả Đảo - Tuyệt cú

Thơ Đường và Nguyễn Du : Tầm ẩn giả bất ngộ

 

~~oOo~~

 

Hạ Tri Chương - Hồi hương ngẫu thư

 

~~oOo~~

 

Liễu Tông Nguyên - Dữ Hạo Sơ thượng nhân đồng khán sơn kư ...

Liễu Tông Nguyên - Giang tuyết

 

~~oOo~~

 

Lô Đồng - Sở hữu tư

 

~~oOo~~

 

Lư Bạch - Thanh b́nh điệu

Lư Bạch - Thu tịch lữ hoài

Lư Bạch - Tương tiến tửu

Lư Bạch - Ức Đông Sơn

Lư Bạch - Xuân nhật túy khởi ngôn chí

 

~~oOo~~

 

Lư Thương Ẩn - Cẩm sắt qua tay Nguyễn Du

 

~~oOo~~

 

Mạnh Giao - Cổ Oán Biệt

 

~~oOo~~

 

Nguyên Chẩn - Khiển bi hoài

 

~~oOo~~

 

Sầm Tham - Phùng nhập kinh sứ

 

~~oOo~~

 

Thôi Hiệu - Hoàng Hạc Lâu

 

~~oOo~~

 

Thôi Hộ - Đề Đô Thành Nam Trang

 

~~oOo~~

 

Thôi Huệ Đồng - Yến Đông Thành trang

 

~~oOo~~

 

Tiết Tắc - Thu triêu lăm kính

 

~~oOo~~

 

Trương Nhược Hư - Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ

 

~~oOo~~

 

Tư Không Thự - Vân Dương quán dữ Hàn Thân túc biệt

 

~~oOo~~

 

Vương Duy - Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ

Vương Duy - Hí đề bàn thạch

Vương Duy - Tạp thi

Vương Duy - Tống xuân từ

Vương Duy - Tức Phu nhân

 

~~oOo~~

 

 

 

 

www.art2all.net