La ThụyKHÔNG DƯNG

 Không dưng... dấn bước phiêu bồng
T́m về biển vắng rừng ṭng hoang sơ
Th́ ừ bèo dạt xa bờ
Ta bà gạn lắng, chân như... tính thiền
Đáo bĩ ngạn, tâm như nhiên
Dưng không hốt ngộ.... luỵ phiền... sắc không !

La Thuỵ

 

 

 

art2all.net