La Thụy

 

 

THƠ ĐỜI NGÂN VỌNG

 

Mời nghe Đài phát thanh B́nh Thuận phát chương tŕnh

GIỚI THIỆU SÁCH VÀ PHỎNG VẤN TÁC GIẢ LA THỤY

lúc 10g sáng Chủ nhật 6/12/2015 & 10g sáng thứ hai 7/12/2015.

TẠI ĐÂY

 Thơ La Thụy

Nhà xuất bản Văn Học 2014

B́a và phụ bản Lương Minh Vũ

Nhạc Thảo Nguyên, Thanh Chương, Bùi Tuấn Anh

 

Liên lạc : phudoan56@gmail.com

 

~~oOo~~

 

 

MỤC LỤC

LỜI TỰA
TRÊN BỤC GIẢNG MÙA XUÂN
TÂN NIÊN KHAI BÚT
CHÀO XUÂN
CUỐI NĂM ÂM LỊCH
C̉N GIEO HẠT MỘNG
T̀NH XUÂN
MẸ
THÙY HIÊN
T̀NH XƯA
HỒ CẦM
THƠ TẶNG NGƯỜI NGHỈ HƯU
TỪ THỨC VỀ TRẦN
LIÊU TRAI HUYỄN MỘNG
TRANH TỐ NỮ
LIÊU TRAI CẢM TÁC
THỤY DU
THƠ KHÔNG VỀ
TÀN NIÊN CẢM TÁC
NHÀN CA
HOÀI CẢM
RONG RUỔI TRỜI SAY
CHUÔNG CHIỀU
VỚI LƯƠNG MINH VŨ
CẢM ĐỀ SƠN NỮ
LỜI VỌNG CHÂN MÂY
RIÊNG NỤ HOA L̉NG
CHIỀU ĐÔNG TRẢY LÁ
BIỂN MAI HỒNG
VỌNG CỐ HƯƠNG
NGÀY CÁ THÁNG TƯ
TIẾNG L̉NG
T̀NH THƠ
KHÔNG DƯNG
NGHIÊNG
NGUYỄN TRĂI
TRẦN NHÂN TÔNG
THẢ
BÂNG KHUÂNG
HỎI?
KHÔNG ĐỀ
CHẠNH L̉NG
SƠ THU TỰ THÁN
DÁNG XƯA
NGÔI TRƯỜNG CŨ ƠI 10A3
CHỚM NỤ T̀NH ĐẦU
LỜI BẠT
 

 

SỐ TRANG

5
15
16
17
18
21
22
25
28
29
30
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46
47
49
50
51
52
53
54
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
75
79
 

 

 

 

 

 

art2all.net