Lê Kim Thượng

 

Đường Luật 2024

 
TẬP THIỀN

Ngồi thiền nghe gió thoảng hương xa
Tịch lặng vầng trăng ngă bóng tà
Lạc lối vô ngôn trong huyễn ngă
Mịt mờ tuệ giác giữa ta bà
Định tâm vẫn thấy ḷng mê hoặc
Quán vọng c̣n buồn tiếng tụng ca
Úp mặt vào tường thân đối bóng
Mơ màng Hư – Thực cơi phù hoa

~=o)8(o=~TRĂM NĂM

Trăm năm cơi tạm biết về đâu
Thoáng chốc c̣n không cuộc biển dâu
“Cái thấy”,”Cái nghe” thành huyễn hoặc
Pháp thân, pháp lạc hóa lo âu
Niết Bàn bất diệt đâu mơ tưởng
Thượng Đế không sinh bởi nguyện cầu
Quán chiếu t́m ra nguồn sự sống
Chân như định tĩnh giải phiền sầu


Nha Trang, tháng 6. 2024
LÊ KIM THƯỢNG

 


art2all.net