LÊ KIM THƯỢNG

 

 

 

 Đường Luật 2024

 

"TỊNH" VÀ "LẠC" / "THƯỜNG" VÀ "NGĂ"

TẬP THIỀN /TRĂM NĂM

 

~=o)8(o=~

 

Lục Bát 2024

 

MỘNG ẢO 1-2

THỰC MƠ 1-2

XOAY VẦN 1-2

LẠC NHAU 1-2

NHÀ QUÊ 1-2

 

 

~=o)8(o=~

 

Lục Bát 2023

 

MONG MANH

SẮN KHOAI

NỢ NHAU

TR̉N TRĂNG

MÙA QUA

NỬA CHIỀU / XANH XAO

ĐẬM T̀NH

ĐẮNG L̉NG

 

 

~=o)8(o=~

 

Lục Bát 2022

 

T̀NH NHỎ

MẸ QUÊ

ÁO TÍM

BÓNG GIÀ

NGUYÊN TIÊU

DĂ QUỲ

LẠC TRÔI

 

 

~=o)8(o=~

 

Lục Bát 2021

 

CÁT TƯỜNG

CHỮ MỆNH

HÀ NHÂN

 

 

~=o)8(o=~

 

Lục Bát 2020

 

GÀU MO / LÁ RĂM

DĂ TRÀNG / Đ̉ NGANG

NHÀ QUÊ / QUẢ PHỤ

QUẠ KÊU / DIÊU BÔNG

RẠ RƠM / MƯỜI THƯƠNG

ĐỖ QUYÊN / CHINH PHU

TRẦM TÍCH / HOA T̀NH

MIỀN NHỚ / VIỄN XỨ

NGƯỢC XUÔI / MÂY TRẮNG

XUÂN T̀NH

XUÂN XA

 

 

~=o)8(o=~

 

Lục Bát 2019

 

BÓNG HỒNG / ĐẤT KHÁCH

GIAO BÔI / ĐỐI ẨM

HÀN GIANG / TỊNH TÂM

HƯƠNG TRINH / CHINH NHÂN / MẮT NAI

MƠ HOA / LY HƯƠNG

NGÂN HÀ / BẾN MÊ

PHU THÊ / NẮNG XUÂN

PHƯỢNG - LOAN / SƠN KHÊ

SẮT CẦM / QUÊ MẸ

TƠ T̀NH / TRĂNG T̀NH / HƯƠNG ĐẤT

TẦM XUÂN / DU XUÂN

THỀM XUÂN / XUÂN TH̀

THÚY KIỀU / PHIÊU LINH

TUỔI HOA / CHI MAI

TRỮ T̀NH / VỀ NGUỒN

VẪN NGUYÊN / CƠI NGƯỜI

XUÂN QUÊ / XUÂN THỜI / NẮNG XUÂN

 

~=o)8(o=~

Chùm thơ t́nh  2019

 

ĐẤT TRÍCH / CHIÊM BAO / SẦU RIÊNG

NGUYỆT BẠCH / NGUYỆT THỰC / NGUYỆT LẦU

TRẦU CAU / NHỚ SUÔNG / NGẬP NGỪNG

 

~=o)8(o=~

Lục Bát 2018
 

BẾN SÔNG

BẾN TRĂNG

CƠI QUÊ

CỔ TÍCH

ĐỖ QUYÊN

LƯU LY

MÂY TRẮNG

NGƯỢC XUÔI

TÌNH HOA

VIỄN XỨ

YẾN OANH

 

~=o)8(o=~

Chùm thơ t́nh  2018

 

BỤI TRẮNG - MẬT T̀NH - HOÀNG LAN

CA DAO - NGUYỆT CA - HUYỀN THOẠI

CỐ NHÂN - SANG Đ̉  -  LỖI HẸN

HOÀNG HẠC / SÀI MÔN / TỌA THIỀN

TAN TRƯỜNG - HUYỀN SỬ - NGÀY XƯA

ƯƠM T̀NH - BỘI THỀ - NGƯỜI DƯNG

 

~=o)8(o=~

 


art2all.net