L Văn Trung

 

 

ẨN NGUYỆT

 Hạt lệ vỡ như nửa vnh trăng khuyết
Mắt hong hn chm đắm lụa sương m
Em c thấy hồn ti my ngũ sắc
Những gam mu diễm tuyệt của thương đau

Hồn ẩn nguyệt bn đồi xưa mộng mị
L vng phai chợt rụng buổi xun th
Em c thấy tnh ti dng sng chảy
Buổi xanh hồng lục tm rũ nhau đi

i ẩn nguyệt nửa vnh như lệ vỡ
Suối quỳnh hương chảy thắm giấc mơ buồn
Mi phượng đỏ v sen hồng ngực biếc
C bao giờ thắm lại đa thanh tn

Em từ buổi thuyền trăng neo bến nguyệt
Ti lều my giăng mấy sợi thơ chiều
Thơ vẫn chảy giữa v cng bất tuyt
Em linh hồn ẩn nguyệt c tan theo?


L Văn Trung
25. 04. 20

 

 

 

 

~~oOo~~

 

 

art2all.net