L Văn Trung

 

 

O BẠC MƯỜI PHƯƠNG

                     TNH MỘT PHƯƠNG

 

 

Ta về, o bạc, lng trăm mảnh
Chn rượu tương phng trắng thế nhn
Tay cầm sợi tc đau đoi đoạn
H cớ v đu ta phong trần

Tay cầm sợi tc m nước mắt
Chảy ngược vo tim, chảy nghẹn ngo
Ta cầm đời ta, sao em khc
Ta cầm đời ta, sao em đau

Ta nghe sầu tận trời ly xứ
Ta nghe buồn xt đời lưu phương
Ta gọi tn mnh nghe lạ hoắc
Ta gọi tn em m quặn lng

Năm mươi năm tri giạt thc ghềnh
Lm sao đnh nhớ, khng đnh qun
Tay cầm sợi tc m thương xt
Mi tc ai xưa đen dng huyền

Tay cầm sợi tc m khng thể
Nối cuộc tnh xưa đ chớm phai
Ta cầm đời ta như chn rượu
Bnh khng, ly vỡ, khng đnh say

.
L Văn Trung

O TRẮNG

Theo gi em về bay trắng gi
o l hoa trắng mượt m hương
Thơm tho như nắng vườn xanh cũ
Xa xuống bờ vai buổi nguyệt hồng

o l sương! i một đa quỳnh
L my ảo mộng vẽ trong tranh
L trăng huyền thoại tri như sng
L ci tnh nguyn mu tuyết trinh

Em về theo gi, tan trong gi
Trắng xa hồn ti, trắng sững sờ
Trắng cả lời thơ chiều my trắng
i mu o trắng cả cơn mơ

Em về theo gi hoa bay trắng
Hoa đậu ln hồn thơ ngt hương
Thơ chm trong o, hoa hay o
o chm trong thơ, hoa hay sương

Em về trắng gi thơ bay trắng
o trắng hay mu da ảo huyền
Hay hương tnh i ma thu trước
Cứ quyện tan vo nỗi nhớ qun.
L Văn Trung


 

 

art2all.net