L Văn Trung

 

 

O TRẮNG

 

Theo gi em về bay trắng gi
o l hoa trắng mượt m hương
Thơm tho như nắng vườn xanh cũ
Xa xuống bờ vai buổi nguyệt hồng

o l sương! i một đa quỳnh
L my ảo mộng vẽ trong tranh
L trăng huyền thoại tri như sng
L ci tnh nguyn mu tuyết trinh

Em về theo gi, tan trong gi
Trắng xa hồn ti, trắng sững sờ
Trắng cả lời thơ chiều my trắng
i mu o trắng cả cơn mơ

Em về theo gi hoa bay trắng
Hoa đậu ln hồn thơ ngt hương
Thơ chm trong o, hoa hay o
o chm trong thơ, hoa hay sương

Em về trắng gi thơ bay trắng
o trắng hay mu da ảo huyền
Hay hương tnh i ma thu trước
Cứ quyện tan vo nỗi nhớ qun.


L Văn Trung


 

 

art2all.net