L Văn Trung

 

 

BIẾT ĐU TM NHAU


 

C lẽ mười năm sau
Cn mnh anh ngồi lại
Ai tm nhau tm nhau
Giữa nhạt nha sương khi

C lẽ mười năm sau
Em phương người qun lng
Anh con sng chn cầu
Vỗ hoi vo v vọng

C lẽ mười năm sau
Trăng hạ huyền chếch bng
Lm sao biết tm đu
Thuở rằm ươm tnh mộng

C lẽ mười năm sau
Anh con tu về muộn
Lặng lẽ vo sn ga
Sn ga buồn hoang vắng

Biết tm đu tm nhau
M tm nhau tm nhau.

L Văn Trung

 

~~oOo~~

Xin nhấn vo tựa đề để nghe nhạc nền mp3:

BIẾT ĐU TM NHAU

Thơ L văn Trung

Nhạc Mộc Thing

 


 

 

 

art2all.net