L Văn Trung

 

 

 

BỐN CU

 

Đi suốt trăm năm đời r mỏi
Loay hoay cạn kiệt chn lun hồi
Hạt bụi vẫn gc trời tri nổi
Vẫn cn n giỡn giữa dng tri.

L Văn Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

art2all.net