L Văn Trung

 

CƠN MỘNG THẾ GIAN

 Giữa ci ta b tan hợp
m vang ma cũ điu tn
Ngất ngưỡng thềm xưa hiu quạnh
Bước trần ảo vọng đa đoan

L a nghn năm vẫn rụng
Rong chơi my nước v thường
Cung chiều giao duyn sinh tử
Bn thềm ru đọng mưa sương

Giữa ci ta b hư-thực
Đời nghing dưới bng cy gi
Tn thu đất trời sinh diệt
Nhiệm mầu vạn khc tm ca

C liu vương t o mộng
Cố hương chn kiếm năm no
Bẻ đn vn du đối ẩm
Cuối đường tnh-đạo bn nhau

L Văn Trung
 

 

 

art2all.net