Lê Văn Trung

 

 

 

EM VÀ CHIM TRỜI

 

 

Em ra vườn hót với chim
Tim em nhịp với trái tim đất trời
Chim ơi nhặt hạt t́nh vui
Hạt trong bạch ngọc hạt ngời minh châu
Ḷng em xanh biếc một màu
Là màu xanh thuở ban đầu nguyên xuân


Em ra vườn bay cùng chim
Trên đôi cánh mỏng chở t́nh mây bay
Chim ơi nhặt hạt t́nh này
Hạt ba ngh́n cơi, hạt ngoài vô biên
Em ra vườn nói cùng chim
Con đường giải thoát ta t́m trong ta
Trái tim đạo pháp sáng ḷa
Em và chim giữa bao la nhiệm mầu.Lê Văn Trung

 

 

 

 

art2all.net