L Văn Trung

 

 

EM VỀ MỞ LẠI GIM TRANG SCH

(Gửi anh Trần Hoi Thư)
 


Em về mở lại gim trang sch
Chừng đ nhiều năm ta bỏ qun
Em hong kh lại đi dng lệ
Đ ướt từng con chữ muộn phiền.

Em về lật mở từng trang sch
Đọc tiếp gim ta những chuyện buồn
Chuyện những mảnh đời khng lối thot
Chuyện những dng sng đ cạn dng

Em về đọc lại từng trang sch
Ta sợ sau ny sẽ lng qun
Ta sợ mộ đời ru a rủ
i hồn trng sĩ cũng v danh

Em về chp lại từng trang sch
Chừng đ chn vi giữa nhiễu nhương
Nước mắt đừng hoen mờ con chữ
Theo dng nước mắt khc qu hương

C ai ngồi đọc từng trang sch
Chy sm từ trong lửa hận th
Chữ mất chữ cn như xương mu
Nhạt nhu trong k ức đau thương

C ai ngồi lật từng trang sch
Chợt thấy t buồn những ngn tay
Chợt thấy hồn ma trong hồn chữ
Lang thang như một kiếp lưu đy

Về khu v lại từng trang sch
Ta ngồi vẽ lại giấc mơ xưa
Đm đốt nhang trầm ta khấn nguyện
Em về chp lại gim trang thơ

Ta đ nhiều năm khng trở lại
Con đường cố l vẫn m xa
Em c về qua ngi nh cũ
Hỏi gim người c nhớ ra ta.

L VĂN TRUNG
 

 

 

art2all.net