L Văn Trung

 

 

RA ĐI

 Rồi một hm my giăng m đỉnh ni
Đường hoang vu lạc mất dấu chim về
Linh hồn ai chm trong rừng vượn h
Nỗi u hoi bng bạc khắp sơn kh

Ta ngồi giữa bng chiều vy lớp lớp
Đợi hong hn mờ mịt pha bờ Ty
M ct bụi đ vơi đầy tan hợp
Bao nếp hằn khm liệm nỗi tn phai

Lng cứ ngỡ đi hết vng sinh diệt
Để trở về thăm thẳm ci hư v
i vĩnh cửu l thin thu trọn kiếp
Ci v cng! Hiện thực ướp mu thơ

Trời my xm mịt m trn đỉnh ni
Hay vn du mở lối bước chn về
Ai biết được roi đời phơi tự ng
Thăng trầm soi mục r giấc nhiu kh


L Văn Trung

 


 

 

art2all.net