L Văn Trung

 

 

THƠ - EM - V TI
 


Cho dẫu mười năm, năm mươi năm
Thơ khng sng nổi một đm rằm
o hoa khăn lụa l cơn mộng
Em đ qun từ những dấu chn


Cho dẫu mươi năm hay trăm năm
Thơ cũng v hoa m lặng thầm
Mu lệ đ kh dng thin cổ
Tnh vẫn tương tư mu i n


Dẫu sắc hương kia l hư ảnh
Dẫu mắt mi người l m sương
Thơ vẫn trải tnh ln cỏ thắm
Vẫn nở trong tim đa nguyệt hồng


Em dẫu qun dẫu nhớ cũng đnh
Thơ như dng lệ mi cn xanh
Mai kia gc biển chn trời lạ
C xt xa thơ giạt cuối ghềnh


Xin hy v thơ lm dấu Thnh
Ơn người, nguyn vẹn giấc chim bao
Em sẽ thấy mu thơ rướm mu
Thin thu chảy mi giọt thơ sầu


Xin hy v thơ m khấn nguyện
Ta cn hố thẳm với hư khng
Biết đu trong những cơn huyền mộng
Rằng đa trăng xưa đ nguyệt hồng.

L Văn Trung

 

 

art2all.net