L Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ (1)

Ảnh Ng Hữu Hng
 

 

Rồi như chiếc l rơi về cội
Xin bn tnh ta xuống ruộng đời
Cht mu xương ny l tro bụi
Sẽ ha tan v lượng đất trời

Cn tiếc thương g hương sắc cũ
Một hồn du tử bng trăng soi
Thnh thang nẻo hạnh hồi chung nguyện
nh nguyệt nghn xưa nở trắng đồi.

Rồi như con nước nhập trng dương
Vỗ nhịp ngn năm dẫu phm chng
Ta ht trường ca từ v thỉ
Vui cng vạn hữu đến v chung.

Đ biết ra đi l trở lại
Th tiếc g thn tứ đại ny
Thnh thang nẻo hạnh cng my trắng
Một hồn du tử gi sương bay.

L Văn Trung
 

 

 

art2all.net