L Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ (4)

 

 

 

Hy thắp gim ti lời khấn nguyện
Trầm hương khi tỏa quyện hồi chung
Con đường sinh diệt di v tận
Hạt bụi tồn vong trở lại nguồn

Ra đi l trở về v ng
L bung bỏ hết mộng ph vn
Đường sương nẻo gi ung dung bước
nh nguyệt minh chu tỏ sng dần

Ra đi l trở về nguyn ủy
Ba ngn thế giới cũng đồng quy
L giữa trng trng v lượng kiếp
Cn nguyn hạt bụi giữa huyền vi


L Văn Trung

 

 

 

art2all.net