L Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ (6)

 

 


Rồi ra bỏ cuộc chơi ny
Ta về với cỏ với cy nội đồng
Một hồn du tử thong dong
Thơ soi bng nguyệt
My lồng mu trăng

Nm bay một nhm bụi hồng
Mở khung cửa hẹp
Khp vng tử sinh

Rồi ra bỏ lại nhn gian
Ta về tắm gội hồng n đất trời.


L Văn Trung

 

 

 

art2all.net