Lê Văn Trung

 

 

TRỞ VỀ (7)

 

 


Tôi cầm hạt bụi trên tay
Thấy trong hạt bụi dấu ngày tôi đi
Thấy tôi cuộc thế gian này
Một ṿng sinh tử vần xoay phận người
Thấy tôi ḍng ngược ḍng xuôi
Vẫn chưa thoát khỏi nẻo đời lầm mê

...........

Ngh́n xưa trong hiện kiếp này
Về đâu giữa cơi lưu đày trần gian
Từ trong hạt bụi điêu tàn
Hiện ngày đi đă thong dong cơi về.


Lê Văn Trung

 

 

 

 

art2all.net