nguyễn thị liên tâm

 

 

 

 

CA DAO MẸ

 

Ca dao Mẹ
thơm như nếp ngự
Ngọt như đường,
cứ thế thấm vào con
Trời sinh
nuớc chảy đá ṃn
Vịn lời ru Mẹ
để con thành người


Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net