nguyễn thị liên tâm

 

 

 

 

CHIỀU XUÂN MƠ CÁNH HOA ĐÀO

Chiều Xuân nhặt cánh hoa đào
Ngỡ người năm trước ẩn vào trong hoa
Hồng phai bóng nước nhạt nḥa
Lung linh ngọc nữ dưới hoa năm nào

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

 

 

 

  

art2all.net