nguyễn thị lin tm

 

 

 

CƠN M MU MẬN CHN


Hnh như mi em đ nhuốm mu mận chn
Bởi em đ lỡ
          nhấp mi vo ly rượu tự tnh
Chẳng l biển
          sao lng đầy sng?
Chẳng l trời
          sao lng cứ nổi gi dng?

****


Chao i! Hnh như
          em đ chm vo cơn m
                    mu mận chn.
                              bo bng!!!


Nguyễn Thị Lin Tm

 

 


 

art2all.net