nguyễn thị liên tâm

 

 

 

ĐÊM THỨC CÙNG SEN

 

 

Phiêu bồng, lúng liếng xanh non
Giữa hồ ẩn hiện, xoe tṛn, từ tâm
Lung linh, trăng hát gọi rằm
Cho đêm thơm vọng nguyệt cầm.
Du dương.

Này em, sen đă ngậm sương
Thoát thai, mấy nụ vô thường,
mong manh
Thuyền ta lạc giữa đêm xanh
Mái chèo khua nhẹ...
tṛng trành cùng sen...


Đêm sen 29/6/2015
Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net