nguyễn thị liên tâm

 

 

 

ĐỢI NGƯỜI Ở BẾN HÀM LUÔNG.

 

Hàm Luông sông chảy về đâu?
Mà sao thuyền vẫn chân cầu, đợi ai?
Tiềng ḥ rớt xuống sông dài
Đuổi theo bóng nắng… phôi phai cuối ngày!

Ai về khuất nẻo chân mây?
Nỉ non ḍng nước, vơi đầy Hàm Luông!
T́m ai ở tận cuối nguồn?.
Thuyền trôi lờ lững, lưới buông… Đâu người?

Vẳng nghe gịn giă tiếng cười
Thuyền quay t́m bóng đôi mươi. Bên cầu.
Sông sâu. Chỉ thấy sông sâu!
Bạc màu khói sóng. Giang đầu đẫm sương.


( Bến Tre, 21/10/2018)
Nguyễn Thị Liên Tâm
 

 

 

art2all.net