nguyễn thị lin tm

 

 

 

GIẤC MƠ BẠCH NGUYỆT HỒ


 


Bu Trăng hay Bu Trắng?
Trắng ct.
Trắng trăng.
Trăng loang bng nước
Mặt hồ đm. Sen nở bời bời
Cảm xc gọi tn. Mi đ nghẹn lời
Nu một cnh sen. Nhớ người năm cũ.

Hương sen thơm lựng trn tay
Hồng hồng mơ,
o ai bay
Ny ct!
Ny trăng!
Ny sen thao thiết!

Hồ trăng sng.
Hồ đm trăng.
Trăng la cỏ biếc
Hồ Nguyệt. Nguyệt hồ. Ai biết *
Vầng sng mơ hồ.
Hồ mơ. Khc Nguyệt.
Ảo ảnh trắng tinh.
Bng Nguyệt nằm.

Trăng đong đưa
Gảy khc Nguyệt cầm
ka! Một vng ct trăng
Trắng. CtNguyễn Thị Lin Tm

* Đo Ngọc Chương
 


 

art2all.net