nguyễn thị liên tâm

 

 

 

HÁI TẦM XUÂN

T́m xanh biếc giữa vườn hoang
Ai đem thương nhớ, hết c̣n, giận nhau
Dại khờ một khúc ca dao
Ngọt dành cho bậu, trái đau riêng ḿnh

Người về… ngả quán xiêu đ́nh
Chập chờn cánh nhạn lênh đênh cuối trời
Mười mưa, năm nắng… đầy vơi
Cuốn vạt áo tời, đem dấu vào xưa

Gói thương, gói nhớ… đ̣ đưa
Gói Tầm xuân héo cho vừa tầm xuân
Hỏi đêm, đêm cháy hạ tuần
Hỏi hoa, hoa cuộn, hết xuân, hoa tàn

Ai mua, ai bán lá vàng?
Cho rong rêu bớt cũ càng rong rêu
Tầm xuân, thêu chiếc khăn thêu
Chỉ xanh, chỉ đỏ lêu bêu… chỉ vàng.

Thu 2011

Nguyễn thị Liên Tâm
 


 

art2all.net