nguyễn thị lin tm

 

 


KHC HT D QUỲ

Chiều thu rt một giọt thu
Bay la đ giữa sương m hồn nhin
Nhặt l rơi, gi muộn phiền
Ma đi vội qu, ngả nghing dốc di

****

D quỳ vng rực với ai
Cầm bằng tiếng ht liu trai nhập đồng
Lung linh, nh nến lạp hồng
Nghe đau đu nhớ, nghe chng chnh buồn


****

Đi tm một nhnh cỏ sung
Năm xưa đnh rớt trong vườn nh ai
V tnh, gặp cnh hồng phai
Dưới trăng đợi mi, đợi hoi ma Xun.

Nguyễn Thị Lin Tm

 

art2all.net