nguyễn thị lin tm

 

 

 

KHU VƯỜN LỘNG GI MA XUN


C chiếc l vng phai
Bay lạc vườn lộng gi
Ma Đng vừa đi qua ng
Cnh cổng rung ln những giai điệu mượt mềm

Người đn b dịu dng ru nỗi nhớ hằng đm
Nhặt chiếc l vng phai, ht tnh ca ngy cũ.
Hoa cỏ ma Xun theo cnh chim di tr
Bỏ qun ma Đng lạnh gi căm căm.

Ma Xun xn xao, anh lt l em nằm*
Chim chc hoan ca lời ru mật ngọt
Lũ sẻ đồng rướn cao cổ, ht.
Từng tiếng rơi, thơm bi cỏ xanh


Nguyễn Thị Lin Tm

 


 

art2all.net