nguyễn thị lin tm

 

 

 

THY KIỀU NHỚ THC KỲ TM


Giữa trời một vầng trăng khuyết
Lung linh ba nh sao khuya
Chm sao chữ Tm diệu tuyệt
Song đo, nhớ buổi chia la

Đm ơi, c hiểu cho Kiều?
Nhớ chng Thc Sinh xa cch
Một mnh, bn trời hiu quạnh
Lẻ loi thn gi dặm trường

Chm sao in bng người thương
Tam tinh tại thin, trăng khuyết
Kỳ Tm (*) tn người ai viết
Ln bầu trời đm ngt hương

Sng Ngn hay l sng Tương?
Chảy trn trong ta nỗi nhớ
Bn bồi hay l bn lở?
M man một khc đn sầu!

(* ) Kỳ Tm: tức Thc Sinh 

art2all.net