nguyễn thị liên tâm

 

 

LẠC NẺO VƯỜN XUÂN

Nguyễn Thị Liên Tâm


Xăm xăm
băng lối
vườn xuân
Đêm về thao thức
bâng khuâng cơi ḷng
Mong manh
một phím
tơ đồng
Chạm vào gối chiếc,
bên song mơ màng

 

 

art2all.net