nguyễn thị lin tm

 

 

 

LỜI HT GI TRĂNG

 

Trăng , trăng ả, trăng ơi
Tay ai, tay ải, vẽ vời muốt tay
Ci đm say giấc mộng ngy
Bn mua, mua bn, phơi by, o khăn
****
Trần tnh, trăng gi, gi trăng
Đ rơi tung te, đ giăng tơ v ?
Đnh liều, bung ci u lo
Sng su bn lấm, con đ tịch tang
****
Say đi, ng tắt đường ngang
Say đi, nu ci hồng nhan vật vờ
Bng bong, một mớ dại khờ
Buộc chi lẩn quẩn, chỏng chơ ci tnh.

 

Nguỹn thị Lin Tm

 


 

art2all.net