nguyễn thị liên tâm

 

 

 

 

LỐI VỀ BẾN TRĂNG


Ngoái nh́n
tơ nhện giăng giăng
Treo chùng chái bếp,
nhọc nhằn mái quê
Ánh trăng mờ tỏ lối về
Đường xưa quạnh quẽ, bốn bề nhặt thưa

Cơn mê
gọi những cơn mưa.
Then cài cửa đóng,
thiếu - thừa; tỉnh - say
Người xưa cợt bóng đùa mây
Cḥng chành năm tháng,
ngật ngầy… bến xưa.

 

 

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net