nguyễn thị liên tâm

 

 

 

LỠ LÀNG

Dây tơ hồng không ai trồng mà mọc
Em lấy chồng rồi để nhọc thân anh
Từ hừng đông đến suốt năm canh
Một ḿnh ṿ vơ, chim xa cành lẻ đôi

Một đành thôi, hai cũng đành thôi
Chỉ v́ em lúng liếng để t́nh tôi lỡ làng
Em bây chừ như chiếc đ̣ ngang
Gặp ḍng nước ngược đă vội vàng nhổ neo

Em ra đi hồn tôi cũng đi theo
Đêm ngày tơ tưởng chống chèo cực thân
V́ sao em “không lấy chồng gần”?
Để tôi hóa kiếp làm thân con tằm

Nguyễn Thị Liên Tâm


 

art2all.net