nguyễn thị liên tâm

 

 

lụa đào đă phai

Ngửa tay hứng giọt mưa rào
Mở rương lục tấm lụa đào đem phơi
Ô hay! Bươn bả chợ đời
Lụa bay chấp chới một thời c̣n bay

****

Hương xưa thoang thoảng đâu đây
Nhớ thời son trẻ ngỡ ngày tưởng đêm
Cau trầu đă chẳng buồn têm
Lụa đào thưở ấy, đành mềm hương phai

Nguyễn Thị Liên Tâm

 

 

art2all.net