nguyễn thị lin tm

 

 

 

LỤC BT Đ ĐƯA


Chợ chiều vắng khch đa đoan
Vắng cu thơ cũ, vắng con đường về
Rng chiều, bốc chy hả h
Cầm bằng đổ lửa, ci m trng trng


*****


Vạt hoa, vng đến cực cng
Cải ngồng quo ngọn, ring chung vật vờ
Con đ trượt ng, xấc xơ
Bến qu khản tiếng ơ hờ đ ơi.


Nguyễn Thị Lin Tm

 

 


 

art2all.net