nguyễn thị liên tâm

 

 

 

MỘT ĐÓA VÔ THƯỜNG

Nguyễn Thị Liên Tâm


Làn thu thủy
          say ḷng quân tử
Nét xuân sơn
          ngây ngất bao người
Hoa tươi
          ghen nét hồng tươi
Liễu hờn kém vẻ xanh ngời sắc xanh

Sắc hương
          nghiêng nước, nghiêng thành
Ngọc ngà một dáng mai thanh giữa đời
Đàn cầm
          hát khúc chơi vơi
Trăng lên rải bóng hát lời t́nh ca

 

 
 


 

art2all.net