nguyễn thị liên tâm

 

 

 

MỘT GÓC TRỜI NGHIÊNGMỏi tay với, không với được T́nh yêu
Khàn giọng réo
cứ réo vời vợi sóng…

Nghệ thuật sắp đặt kia đă an bày,
khiến ta… vô vọng
Em về nơi đâu?
Nghiêng.
Một góc trời nghiêng.

Nguyễn Thị Liên Tâm
 


 

art2all.net