nguyễn thị lin tm

 

 

 

MỘT T O LỤA NG MỀM TC MY

Cy ngủ chiều gội mưa tan
Bồng bồng giọt nắng ươm vng ma thu
Tc ai thơm mi hương nhu
Hương bay ngang cửa, phập ph miền thơ

Bn tay chạm nắng ơ hờ!
Sn trường ai ngng, ai chờ bước em
Chiều nghing một đa bn thềm
Một t o lụa, ng mềm tc my

Gi vờn như tỉnh, như say
Thương em o mỏng, chiều bay trắng chiều
Ngy xưa Hong thị lời yu!
Tan trường g nhịp, yu kiều bước em.

 

Nguyễn thị Lin Tm

 

 

 

art2all.net