nguyễn thị lin tm

 

 

 

NGƯỜI ĐN B HI TRĂNG

Đm thao thức, rủ r người trốn ngủ
Vượt thềm trăng
tm bng trn đồi
Cc tần hoa, nở khp v hồi
Trăng. Hoa. Bng.
Đu rồi người năm cũ?

Đm mơn trớn ht trn triền gi h
Mảng đồi hoa
nhu nh tầm xun
Đm nn n, trăng mộc thượng tuần
Vi tay hi hoa đm về ru giấc

Đm sng snh, chao nghing trời đất
Lẳng lơ trăng,
ngn ngất phiu bồng
Ai ru tnh, tc xỏa thung dung?
Cho ai hi trăng đm về lt gối.

Nguyễn Thị Lin Tm


 

 

art2all.net