nguyễn thị liên tâm

 

 

 

NGƯỜI NGỌC TÀI HOA

Nguyễn Thị Liên Tâm
 

Vẩy bút đề bài thơ trên quạt
Gieo làm chi,
rắc làm chi cho đến tận bây giờ!
Tố Như tiếc ngọc ngẩn ngơ
Đêm vàng kiêu hănh
giấc mơ gặp nàng

Bi ai réo rắc một cung đàn
Hạt mưa xuân rớt ...
phũ phàng mưa xuân
Họa tranh một bức phong trần
Cờ tiên lệch nước,
thi nhân lệ sầu!


 


 

art2all.net