nguyễn thị liên tâm

 

 

 

NỖI L̉NG ĐẠM TIÊN

Nguyễn Thị Liên Tâm
 

Trăm năm
một kiếp con người
Vui, buồn, yêu, ghét, khóc cười, trả vay
Trần gian sống gửi là đây
Chết về cát bụi, ngày ngày phiêu linh

Trăm năm,
ṃn mỏi một ḿnh
Nào ai có hiểu tâm t́nh của ta?
Một đời ch́m nổi phong ba
“Hại thay thác xuống làm ma không chồng” (*)

Sao ngày
cứ măi “ngày Đông”?
Để ta lạnh lẽo cơi ḷng ca nhi
Sao người cứ đến rồi đi?
Để ta ṿ vơ sầu bi một ḿnh

Đau ḷng!
quay quắt với t́nh
Một ḿnh đối bóng, đối h́nh “một ta”
Dẫu rằng tàn một kiếp hoa
Mong sao Kim, Thúy đậm đà lửa hương


(*) Câu thơ trong Truyện Kiều


 

art2all.net