nguyễn thị lin tm

 

 

 

NỬA VẦNG TRĂNG KHUYẾT

 

Giật mnh,
          đnh vỡ cơn m
Buồn đm,
          ta xa tc thề ngồi hong
Tc bay,
          gọi gi bn sng
Nửa vầng trăng khuyết,
          bềnh bồng khi sương...

CHẠM CNH HOA GẦY
Ma thu
gnh l về rừng
Giơ tay, chạm cnh
rưng rưng hoa gầy

Chiều đi,
rng đỏ chn my
Tc di rối lược,
đm đầy bng đm.


 

Nguyễn Thị Lin Tm

 

  

art2all.net